Frigyláda megtalálása

A tudósítások szerint 1982. január 6-án Ron Wyatt, amerikai régész, a Golgota Sziklája menti évekig tartó ásatásának köszönhetően bejutott abba a barlangba, ahová a babiloni ostrom előtt elrejtették a frigyládát. Ez a hely a Golgota hegye volt, és éppen ott, ahol Jézus Krisztust megfeszítették. A földrengés következtében rés keletkezett a sziklában, amely levezette a Megváltó vérét a pontosan alatta lévő frigyláda tetejére, így a valóságban is megtörtént, amit a papok hajtottak végre addig szimbolikus jelentőséggel, hogy az áldozat véréből hintettek a frigyláda fedelére, mintegy kiengesztelve a megsértett törvényt. Most Istennek "ama Báránya", az igazi áldozat vére engesztelte ki a megsértett törvényt mindannyiunkért.
Gyönyörű gondolat, megvallom egészen meghatódtam rajta, és úgy érzem beleillik a Megváltási terv képének egészébe. Ron Wyatt felfedezésének azonban vagy hitelt adunk, vagy nem. Mindenki eldöntheti, és megnézheti interneten az erről készült videó és képanyag összeállítását. Én szívem szerint szeretném hinni, hogy igaz, egyetlen dolog bizonytalanít el csupán, a Noé bárkájával kapcsolatos állásfoglalása, miszerint a bárka nem az Araráton van, a mérete sem stimmel, mert nem 150 m hosszú, hanem 900-1000 m, és több, a bibliai állításokkal szöges ellentétben álló kijelentést tartalmaz a Noé bárkájával kapcsolatos felfedezése és megállapításai. Tudom, hogy az, amit Ron talált, nem Noé bárkája. A Biblia igen határozottan leírja az I. Móz. 8,4-ben, hogy: "A bárka pedig a hetedik hónapban, a hónak 17. napján, megfeneklett az Ararát hegyén." És az ott is van 4800 m magasan, a csúcs alatt, mintegy 1 km hosszúságú sziklapárkányon. A faanyagot átitatták a kovasavas oldatok, vastag jég és hótakaró fedi, de időnként (mintegy 20 évenként) előfordul, hogy nincs hó, és akkor látható a bárka a maga fenséges méreteiben.
A frigyláda, ahogy Noé bárkája is hamarosan elő fog kerülni, mert az Egységes Világkormány, amely még nem jött létre, de megvalósul egy rövid időre, mint földből feljövő fenevad (Jel.13, 11-18), meg fogja követelni egységesen, az egész világra vonatkoztatva, hogy a hét első napját, a vasárnapot szenteljék meg, mint pihenő napot és mint istentiszteleti napot, azt állítva, hogy Isten áthelyezte a hét hetedik napját a hét első napjára. Ez lesz a fenevad bélyege. Csakhogy Isten törvénye, a Tízparancsolat nem változott meg, és lesznek, akik ragaszkodni fognak az eredeti hetedik napi szombat megtartásához. Ekkor fog előkerülni a hazugság leleplezésére a frigyláda és benne az eredeti, hamisítatlan törvény, amelyben még mindig a szombat a hetedik nap. Ezt egyébként az evangéliumok végén található leírásokban is le tudjuk ellenőrizni: Aznap péntek volt, és szombat következett rá, majd a hétnek első napján kimentek az asszonyok a sírhoz, de már nem találták ott az Üdvözítőt, mert feltámadt.
Az egyik videóban Ron arról beszélt, hogy 1982-ben neki egy angyal megtiltotta, hogy ezt a felfedezését a nyilvánosság elé tárja, mert még nem jött el az ideje. Ez megint úgy látszik, hogy összhangban van a végidő eseményeivel. Azért, mert egy valamiben téved valaki, még nem biztos, hogy minden megállapítása helytelen. Az emberek sokféle találgatásba bonyolódtak már a frigyláda hollétével kapcsolatban (Egyiptom, Etiópia), de a frigyláda Jeruzsálemben van, én is úgy érzem.
Még egy plusz információ: Ellen White is ír arról, hogy a babiloni fogság előtt a papok sírva rejtették el a frigyládát a templom alatti barlangban, és azóta nem került elő, mert azok az emberek, akik tudták, hogy hol van, meghaltak, a barlangrendszer meg igen bonyolult, talán még be is falazták azt a részét, ahol Ron Wyatt kutatott.
A frigyládában van a két törvénytábla, amelyeket Mózes vágott ki a kőzetből, de Isten ujja írta fel a törvény szövegét. Ez a második kőtábla, mert az elsőt Mózes összetörte, amikor a nép aranyborjút öntött, és azt imádta. A frigyládában még benne van Áron kihajtott vesszeje, és egy mannás korsó, mannával. Fedele a kegyelem királyi széke, az engesztelés színhelye. Itt jelent meg Isten dicsősége (shekina) a két kerub között. Azt mondja a zsoltáríró: "Igazság és jogosság a te királyi székednek alapja; kegyelem és hűség jár a te orczád előtt." (Zsolt 89,15)
Most Jézus Krisztus a mi nagy főpapunk, aki a mennyei Szentélyben közben jár érettünk a kegyelem királyi széke előtt, engesztelésként bemutatva az értünk meghozott golgotai áldozatát. Imádságaink az Ő érdemének jó illatával szállnak fel Isten elé.
Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül. ( Zsid 4,16)