Amit a próféciákról tudni kell

Próféciák a bűneset óta léteznek, mert azóta szükséges tudni azt, hogy mit készül tenni Isten. A próféták Isten emberei, akik közvetlen élő kapcsolatban állnak az Úrral. Isten nem az adott helyzet diktálta rögtönzéssel állt elő egy-egy problémás helyzet megoldásakor, hanem Neki már kész terve volt, amelyből a szükséges mennyiséget kijelentette szolgái, a próféták által. A Megváltási terv részletei ezek. Közvetlen Szodoma elvesztése előtt olvashatjuk az Úr gondolatait I. Móz 18,17-ben: "Eltitkoljam-é én Ábrahámtól, amit tenni akarok?" Természetesen nem titkolta el, hanem részletesen megtárgyalták azt. Erről szól a fejezet további része, ahol Ábrahám alkudozik Istennel a városban található igazak létszámát illetően. Az Ámos 3,7-ben már arról szól a próféta, hogy "semmit sem cselekszik az én Uram, az Úr, míg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak". A Jelenések könyve pedig azzal kezdődik, hogy ez: "Jézus Krisztus kijelentése, a melyet adott néki az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak, a miknek meg kell lenniök hamar: Ő pedig elküldvén azt az ő angyala által, megjelenté az ő szolgájának Jánosnak, A ki bizonyságot tett az Isten beszédéről és Jézus Krisztus bizonyságtételéről, mindenről, a mit látott. Boldog, a ki olvassa, és a kik hallgatják e prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, a melyek megírattak abban; mert az idő közel van.