Bibliai próféciák

A képen látható álló szobor leírását Dániel próféta könyvében találjuk meg, a 2. fejezetben, az első verstől. Nabukodonozor, a Babiloni Birodalom királya egy este azon gondolkozott, hogy mik lesznek ezután, majd Isten álomban megmutatta neki az egymást követő birodalmakat egy emberalakban, amelyeket az ember különböző testrésze szerint más és más, de egyre inkább csökkenő értékű fémekkel jelenített meg. A Babiloni Birodalmat arany fejjel ábrázolta, a Méd-Perzsa Birodalmat ezüst felső testtel, a Nagy Sándor féle Görög Birodalmat már csak réz testrész jellemzi deréktól lefelé, de csak a lábakig, mert ott már a vas Római Birodalom következik, végül pedig az Új Világbirodalom már csak vas és cserép elegye, és a szobor a 10 lábujjnál végződik. Ezt a szobrot a prófécia szerint egy kéz érintése nélkül leeső kő, - amely Jézus Krisztus 2. adventjét szimbolizálja -, leüti a talpáról, majd a szobor porrá zúzódva eltűnik a történelem színpadáról, ahogy maga a bűn történelme is megszűnik létezni, és a kő nagy heggyé lesz, és betölti az egész Földet.

Az állókép, - mivel egyben történelem is - , alkalmas a prófétai és történelmi idő megjelenítésére is, amely a keresztény időszámítás szerint van feltüntetve. Ezek a birodalmak kezdeti és végső időpontjai, valamint a 2300 évről szóló prófécia és az 1260 év. A Római Birodalom idején feszítették meg Jézus Krisztust, és az Ő mennybemenetelét követően elindult a keresztény egyház, amelynek 7 gyülekezeti korszaka látható a vas lábakon feliratozva.

Amit Nabukodonozornak emberi alakban és fémekben jelenített meg az Úr, azt Dániel prófétának már fenevadak képében mutatta meg. Így az arany fejnek megfelel a szárnyas oroszlán, az ezüst felső testnek a medve, a réz alsó test a párduc, és a vas lábak egy negyedik állat, amely magában hordoz az előzőekből valamennyit, de egy kis szarv nő ki a 10 szarv között, ez a pápaság intézménye, amely a népvándorlás népei közül hármat kiirtott, így ők ma már nincsenek. A fenevad (Római Birodalom) 7 feje a birodalom 7 uralkodási formája. A vas-cserép keverék pedig a megtévesztés maga, mert ez a fenevad már nem a népek tengeréből jön fel, hanem a földből, amely egykor menedéket nyújtott az inkvizíció rémuralma elől menekülő keresztényeknek. Ez a fenevad olyan, mint a bárány, de amikor megszólal, a sárkány hangját hallatja, és megbélyegzi az embereket, azokat pedig, akik ellenállnak megöli (Jelenések 13. fejezete). Száma a 666, amelyről egyértelműen felismerhető lesz. Jelenleg ez még a jövőben van, de egyre közeledik. Az örömhír ebben az, hogy ezzel együtt Jézus Krisztus dicsőséges visszajövetele is egyre közelebb van.