Bemutatkozó oldal

Isten hozott kedves Olvasó a Teremtett Világban! Rengeteg témakört és képet szeretnék megosztani veled, amelyeken keresztül meg lehet látni a Teremtő Isten létezését, szeretetteljes szándékát, ami a teremtés célja, vagyis: szeretetének kiterjesztése az egész világegyetemre, a földi életre, egészen a legparányibb élőlényig, mert AZ ISTEN SZERETET. Szeretném továbbá azt is megláttatni, hogy a szeretet Istene, mint teremtő, szereti a rendet, a pontosságot, végtelenül precíz, változatosság-kedvelő, szereti a színeket, a szépet és a jót, a finomat, a számunkra megrendítően csodálatosat. Ezeket mind megtaláljuk a bennünket körülvevő világban, csak észre kell venni, felfigyelni rájuk, fotózással "kimerevíteni" egy-egy rácsodálkozni valót, és azt a csodálatos intelligenciát és rengeteg szeretetet, ami az állatvilágon keresztül árad felénk Teremtőnktől.
A teremtett világ azonban megsérült, a bűn következtében megbetegedett, és haldoklik, az emberi természettel együtt. Ezért a szeretet Istene még a teremtés előtt lefektetett egy tervet, amely arra az esetre készült, amikor a szabad akaratú lény (bármely teremtett világban éljen is) elfordul Istentől, az élet forrásától, vagyis elbukik. Ez a Megváltás Terve, amely az ember bukásakor lépett életbe, és a Golgotán valósult meg, végső kiteljesedése pedig a földi élet újjáteremtésében fog végleges formát ölteni. "Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy ha valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (Jn.3,16)
Tudtad? "Éretted döntötte meg a halál uralmát, és tárta fel ismét a paradicsom kapuit Az, Aki lecsendesítette a tenger vad hullámait, és járt a tajtékos habokon Az, Aki megremegtette az ördögöket és száműzte a betegségeket; Aki megnyitotta a vakok szemeit, és életre keltette a halottakat, és Aki áldozatul adta oda magát a kereszten, mert SZERETETT TÉGED." (E. White: Jézus élete 755.)
Kedves Olvasó! Ő a te Teremtőd és Megváltód. Szívből kívánom, hogy találkozzál Vele, és legyen áldás ezen a találkozón. Szeretettel: Stefánné Lévai Edit, a honlap szerkesztője.
A honlap feltöltése folyamatosan történik, ennél fogva vannak még üres könyvtárak.