Pillanatkép-próféciák

A pillanatkép-próféciák oly módon jelennek meg a Biblia lapjain, hogy sokszor szinte észre sem veszi az olvasó, mert beleágyazódik egy szövegkörnyezet mondanivalójába, mint például Ésaiás próféta könyve 14. fejezetében, ahol egy diadaléneket olvashatunk Babilon királyának romlásáról, és egyszer csak a 12-15 versekben mintha nem a babiloni kilyályról szólna a jövendölés, hanem egy sokkal magasabb rendű élőlényről, aki egy égről leesett fényes csillag, hajnal fia, és bukása is oly mély, mint amilyen magasról esett alá. " Miként estél alá az égről fényes csillag, hajnal fia!? Levágattál a földre, a ki népeken tapostál! Holott te ezt mondád szívedben: Az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén messze északon. Felibök hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a Magasságoshoz. Pedig a sírba szállsz alá, sírgödör mélységébe!"

Kétségtelen, hogy a szövegkörnyezetben mindig felfedezhetjük a hasonlóságot a szöveg eredeti főszereplője, esetünkben a babiloni király személye, és a pillanatkép-prófécia főszereplője (most: Lucifer) között, mert cselekedeteik jellemzői és indítórugói azonosak. Itt Isten népe ellen irányulnak, és hatalomra törnek. Ennek éles jellembeli ellentéteként figyelhetjük meg a Messiásról szóló pillanatkép-próféciákat. (Folytatása következik...)