A próféták jövendölései Izrael életében

Az első próféciát, amely Izrael népéről szól, Ábrámnak mondta el az Úr: " És monda az Úr Ábrámnak: Tudván tudjad, hogy a te magod jövevény lesz a földön, mely nem övé, és szolgálatra szorítják, és nyomorgatják őket négyszáz esztendeig. De azt a népet, melyet szolgálnak, szintén megítélem én, és annakutánna kijőnek nagy gazdagsággal." (I. Móz 15, 13-14)
(Folytatása következik)