A 2300 évről szóló prófécia

Ezt az idői próféciát Dániel próféta könyvének 8. fejezetében találjuk a 14. versben, de a hozzá tartozó előtte olvasható gondolatokat sem szabad figyelmen kívül hagyni, ha szeretnénk megérteni az Úr gondolatait. A 2300 évről szóló prófécia rajzi ábrázolása megtalálható piros vonallal jelölve a Bibliai kronológia elnevezésű nagy rajzon. Kezdődik ie. 457-ben, amikor Artaxerxes Longimanus perzsa uralkodó kiadta a 3. rendeletet Izrael teljes helyreállítására vonatkozólag. Ez a rendelet magában foglalta az állam helyreállítását, egyben vonatkozott Jeruzsálemre a templomra, valamint a templomi szolgálatokra is. Volt még egy rendelet ie. 444-ben is, de az csak részleges javítgatásokra vonatkoztak. Ez a 2300 év nagyon hosszú időt ölelt fel. Isz. 1844-ig tartott, amikor Isten népe a Földön Jézus Krisztus visszatérését várta, mivel a prófécia szövege úgy szólt, hogy "kiderül a szenthely igazsága", egy másik fordítás szerint: "megtisztíttatik a szent hely". Sokan úgy gondolták, hogy a szent hely a Föld, és megtisztítása Jézus visszajövetelével fog megtörténni. Ez volt a Miller-mozgalom, amelynek időszámítása helyes volt, csak abban tévedtek, hogy nem a Föld a szent hely, hanem a Mennyben lévő templom az, ahol Jézus főpapi szolgálatát végzi az emberiség egyetlen közbenjárójaként.
A 2300 évről szóló próféciát az 1800-as években William Miller mellett a világ más részein több próféciakutató is ugyanígy kiszámította. Miller követői a nagy csalódás után az ó-szövetségi szentélyszolgálat tanulmányozása során értették meg azt, hogy a jelentős esemény, amelyet ilyen tévedhetetlen pontossággal mutatott meg Isten, az az ítélet elkezdődése. Jézus a szentélyből ekkor ment át a szentek szentje nevű helyiségbe, ahová a földi főpap is csak évente egyszer mehetett be a nagy engesztelési napon, hogy Izrael bűneit onnan kihozva, áthárítsa Azázel bakjára, elküldve azt a pusztába.