3. Bűneset

3.RAJZ
Lucifer és angyalai kivettetek a Mennyből lázadásuk következtében, és sorra felkeresték a teremtett világokat, amelyeknek közepében mindenhol áll egy tiltott fa, az Isten iránti engedelmesség próbájaként. Ott, és csakis ott volt lehetősége a Kísértőnek megjelenni, és megtéveszteni azoknak a világoknak a képviselőit. Miután a földi életet is megteremtette Isten, Lucifer felkereste az Édenben ültetett kertet, mert ott is állt egy tiltott fa, ahol még lehetett némi keresni valója. Sajnos sikerrel járt. Évában a Teremtővel szembeni bizalmatlanságot ébresztett, Ádám meg ragaszkodott Évához, és kész volt a bukás. Pedig az Úr világosan megmondta, hogy amely napon esznek a fa gyümölcséből, meghalnak. Nem tudni, mennyi ártatlan és boldog időt tölthettek az Édenben bűntelenül. A bűn következtében eltűnt ártatlanságuk fényruhája, és mezítelenek lettek. Fügefa levélből ruhát készítettek maguknak, hogy eltakarják testüket. Közeledett a naplemente, amikor az Úr megjelent a kertben, hogy találkozzon gyermekeivel, de ők elbújtak a kert sűrűjében. Pontosan tudták, hogy baj történt, Isten jön, és nekik meg kell halniuk. Ám valami más történt. Isten bőrruhákat készített nekik, és abba öltöztette őket. Nem kellett azonnal meghalniuk, hanem helyettük egy-egy ártatlan bárány halt meg, és az ő bőrükbe öltözve állhattak meg Isten előtt. Ez volt a Megváltási Terv első kinyilatkoztatása az elhangzott az "ősevangéliummal", amelyben Isten elmondta nekik, hogy ellenségeskedést szerez a kígyó és az ember között, azok leszármazottai között, az asszony magva a kígyó fejére fog taposni, miközben az is megmarja annak sarkát. A kígyó tehát elpusztul, de az asszony magva is életét adja a harc közben.
Az Édent el kellett hagyniuk, mert a bűn nem lehet örök életű, és hát a kert közepén nem csak a tiltott fa állt ott, hanem az élet fája is. Most az élet fájához vezető utat lángoló pallosú angyalok zárták el, az Édenen kívül pedig a bűn világa várta őket, ahol fáradtságos munkával élhetnek a föld megműveléséből, amely átkozott lett miattuk, ezért tövist és bogáncskórót fog teremni, és a mező füve lesz eledelük. Orcájuknak verítékével ehetik kenyerüket, amíg visszatérnek a porba, mert abból vétettek. Házasságuk is keservessé válik. Az asszony epekedik férje után, az meg uralkodni fog rajta, de már nem az édeni értelemben. A viselősség fájdalma megsokasul, és fájdalommal kell gyermeket szülni. Sok gyermekük született, fiak és lányok, és köztük az egyik, Kain megölte öccsét, Ábelt, amikor eltérő áldozatot mutattak be Istennek. Kaint az Úr megbélyegezte, hogy senki meg ne ölje, aki rátalál. Elment Nód földjére, ahol megházasodott, és nagy nemzetté lett.
Ádám hívő gyermeke, Ábel helyett született Set, attól Énos, majd Kénán, Mahalálel, Járed. Ők mind hívők voltak, így a teremtés utáni 500-dik évben 7 megnevezett főből állt Isten népének gyülekezete: Ádám, Éva, Set, Énos, Kénán, Mahalálel, Járed.
A Földet 4 nagy folyó öntözte, és óriások voltak az akkori emberek a mai ember méreteihez képest. Földrajza is egészen más volt, mint a ma ismert világé. Az emberek pedig szaporodtak és sokasodtak rajta. A két külön tábor kezdett kirajzolódni. Az Istenhez hűségesek (minden rajzon kék égszínkék színnel jelölve) már akkor is kevesebben voltak mint az istentelenek. Mégis, az Istenhez hűségesek, akiket Isten fiainak nevez a Biblia, összeházasodtak az emberek lányaival, mert látták, hogy szépek azok. Ezzel azonban nem a hűségesek száma gyarapodott, sőt inkább csökkent, mert az emberek lányai elfordították a hűségesek szívét Alkotójuktól.
Szokták mondani az emberek, hogy az Istennek fiai megjelölés az idegen világokból érkezett látogatókra utal. El kell oszlatnom ezt a tévképzetet: Isten fiának nevezi a Biblia azt az embert, aki elfogadta a megváltást, és bűneiből megtérve istenfélő életet él. "Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai." (Róm 8,14) Itt tehát pontos meghatározást találunk arra, hogy kik az Isten fiai. Az emberek lányai kifejezés pedig azért kötődik az ember fogalomhoz, mert akik nem fogadják el a megváltást, azok sosem lesznek Istennek fiai, csak halandó emberek maradnak, és a második halállal végleg megsemmisülnek.

A Biblia pontosan feljegyzi a Hozzá hűségesekről, hogy meddig éltek, hány éves korukban született utóduk, és ezekből az adatokból egy számegyenesen lehet ábrázolni a bibliai korok eseményeit, a teremtés szerinti időszámítás szerint, azaz a hatodik naptól kezdve, ami a 3. rajztól fogva a rajzok felső szélén megtalálhatók.
Tehát : Ádám született a hatodik napon, és 130 éves korában nemzette Sethet, majd élt még 800 évet, és nemzett fiakat és lányokat, és összesen 930 éves volt, amikor meghalt. Séth pedig 105 éves volt, amikor nemzette Énóst, és még élt 807 évig, és nemzett fiakat és lányokat, és összesen 912 évet élt, és így tovább az I. Móz. 5.fejezete szerint egészen Noéig. Ádám a teremtés szerint 930-ban halt meg, Séth a teremtés szerinti időszámítás szerint (T-vel az évszám előtt) T1042-ben. A rajzok tetején látható milliméterpapír-csíkon, mint számegyenesen feltüntetve láthatók ezek az évszámok a hozzájuk tartozó igehelyekkel. Egy év egy milliméter, egy centi tíz évet jelent, 10 cm-ként pedig a 100 évek vannak nagyobb számokkal felírva. A rajzokon felhasznált képek csak illusztrációk, amelyek segítségével igyekszem érzékelhetőbbé tenni az özönvíz előtt élt emberiség fejlett kulturális és tudományos szintjét, valamint a korunkhoz való hasonlóságát, mert Jézus azt mondta, hogy az emberiség helyzete az Ő eljövetele előtt az özönvíz előtti állapotokhoz lesz hasonló. Esznek, isznak, házasodnak, férjhez mennek, és semmit sem vesznek észre a jelekből, annyira lefoglalja őket világi tevékenységük.