4. Az özönvíz előtti világ

Az özönvíz előtti világról kevés feljegyzés található a Biblia lapjain. Annyit tudhatunk, hogy óriás termetűek voltak az emberek, és valószínűleg az állatok is, a növények is, mert minden életkörülmény sokszorosan kiválóbb volt a mostaninál. Voltak köztük síposok, lantosok, tehát zeneértők, de voltak barompásztorok és sátorban lakók is. A lányok szépek voltak, és a Biblia feljegyzi, hogy születtek fiak és leányok, tehát szaporodtak korlátlanul és teljes nyugalomban.
Aztán megjelent az erőszak, és kezdett eluralkodni, mindaddig, amíg végül megtelt a Föld erőszakoskodással. A gonoszság olyan méreteket öltött, hogy az emberek szívének minden alkotása szüntelen csak gonosz volt, és Isten megbánta, hogy embert teremtett a Földre.
Jézus azt mondta, hogy az emberiség végső állapota olyan lesz, mint közvetlenül az özönvizet megelőzően volt. Ebből sok mindenre lehet visszakövetkeztetni. Tudományosan fejlett szintjük biztosan elérte, de lehet, hogy túlszárnyalta a mai ember tudását.
A képek tartalma, így természetesen a 4. sz. kép tartalma is csak a ma rendelkezésre álló képanyagból tudott összeállni. Szeretném hangsúlyozni, hogy ezek az emberarcok csak az illusztrációt jelentik.
Fontos még említést tenni a színek jelentéséről. A kék szín az Istenhez hűségesek világát szimbolizálja, a sárga, piros, bordó, lila, fekete a bűn világa irányába történő fokozatos elmélyülését.
A tudomány olyan szintre jutott, hogy géneket kevertek össze. Először csak állati géneket, majd állat-ember géneket, és valószínű, hogy az emberiség mondavilágában ezért maradt fenn a pegazus (szárnyas ló), a kentaur (ló-ember keveréke), a sellő (hal-ember keveréke). Ez az, amire Isten azt mondhatta, hogy Ő ilyent nem teremtett, hanem mindegyiket csak a maga neme szerint.

Nem zárható ki, hogy repülni is tudtak ezért van ott egy kis repülőgép, ugyanis az özönvízen átutazók magukkal hozták az özönvíz előtt élt emberiség tudományát, aminek nyomait régészeti feltárások igazolták. Az Elveszett nemzetek című könyv részletesen foglalkozik ezekkel a leletekkel, amelyekből az derül ki, hogy az évezredekkel korábban élt emberiség nem volt fejletlenebb, mint a mai, sőt!
Valószínű az is, hogy az özönvizet közvetlenül megelőző évtizedekben már ettek húst is az emberek, mert amikor Noé a bárkába vitte az állatokat, már Isten megkülönböztette a tiszta és a tisztátalan állatokat.

Az Istenhez hűségesek is szaporodtak. A teremtés szerinti 900. évben már 10-en voltak: Ádám, Éva, Set, Enos, Kénán, Mahalálel, Járed, Énokh, Metusélah, Lámekh.
Több jelentős dolog is történt.
- 930 évesen Ádám meghalt. Éva nem tudjuk hány évet élt.
- Énokh felvitetett élve a Mennybe.
- Megszületett Noé, a közelgő özönvíz főszereplője.