A Jelenések könyvének átnézeti ábrája

Ezen a rajzon láthatjuk a 7 gyülekezeti korszakot a gyülekezeteknek írt levelekkel szinkronban, az adott korszakhoz tartozó pecséteket, trombitákat, kiemelve a főbb jellemzőket, és megjelölve a hozzájuk tartozó történelmi események dátumait. Jelenleg a 7. gyülekezeti korszakban élünk, a hatodik pecsét és a hetedik trombita idején. Laodicea után már nincs több korszak, ez már tart 175 éve, és nem tudjuk, meddig még, de Jézus visszajövetele közel van, már az ajtó előtt áll.

Kép: 

Taxonomia: