Víz alatti képek

Az özönvíz előtti világ településeinek és közlekedési útvonalainak nyomait fedezhetjük fel óceánok, tengerek mélyén a Google Earth óceánokat, tengereket is feltérképező programjában. Egészen zavarba ejtő egyenes vonalak láthatók, amelyek egy-egy szigetet közelítenek meg minden irányból, mint valaha volt központokat, vagy a Csendes Óceán mélyén, Guam szigetnél láthatóak meglepően szabályos település-nyomok, vagy a hosszú, egyenes vonal hirtelen szögben elkanyarodik, és így tovább. Az alábbi képeken ilyeneket lehet látni. A képek önmagukért beszélnek, és a Google Föld programban ezeket meg lehet tekinteni 3D-ben, még víz alatti "búvárkodásban" is.
Eltelt egy kis idő a legutóbbi szerkesztésem óta, és már találtam repülőtereket, egyéb településeket, nagy városokat is. A sárga jelzőtüskék sokasága mutatja az elmúlt világ infrastruktúrájának felismerhető részleteit. A helyzet az, hogy a mai óceánok és tengerek az özönvíz előtt szárazulatok voltak, amelyeken az akkori óriások városokat építettek, többféle közlekedési útvonalat építettek ki, repülőtereket és mezőgazdasági területeket. valamelyest hasonlított a mai világképhez, csak mivel a mai ember apróbb, és sokkal többen vannak, így a városok is és az utak is sűrűbben helyezkednek el. Ha van valakinek ingyen letölthető Google Earth programja, akkor az óceánok aljára zummolva megláthatja mindezt. Rendkívül érdekes barangolás, bár egy összetört világ maradványait látjuk, mégis méreteit és szerkezetét tekintve lenyűgöző.
Az emberiség által lakott világ infrastruktúrája sok hasonlóságot mutat az azonos gondolkodásból kiindulva, főleg, hogy az özönvíz előtti világból nyolc ember jött át, akik még jól emlékeztek az akkori világra. A városokat különböző utak kötötték össze, közlekedési eszközeik nem ismertek, de mivel láthatók repülőterek, nyilván voltak repülőgépek is. Összehasonlítás végett feltettem pár szárazföldi repülőteret és településtípust, valamint mezőgazdasági megművelésű területeket is. Sok olyan vonalösszesség van azonban, amelyekből még csak sejteni sem lehet, hogy mi lehetett valaha, hiszen nagyon összetört az a világ, minden emberi alkotásával együtt. Mindezekkel együtt azonban jól kivehetők a fotók illesztési vonalai, és a tektonikai gyűrődések is, amelyek nem téveszthetők össze az emberi alkotásokkal, mert amíg azok szabálytalanok, az emberi alkotások maradványvonalai szabályosak, egyenesek, vagy ívesek. A volt szárazföldek tengerparti részein ugyanúgy felismerhetők a tengerpartot követő útvonalak, mint ahogy napjainkban is van ez, hiszen az emberi logika nem változott, és Jézus jelezte, hogy sok tekintetben úgy lesz az Ő visszajövetelekor, mint Noé napjaiban volt. Az emberiség eléri azt a szintet, az életszínvonalban, a hitetlenségben és a bűn állapotában is, amint ennek fokozódását láthatjuk is jelen világunkban. A látottakból úgy tűnik, hogy a mai óceánok és tengerek voltak az akkori szárazföldek, amelyek alakzatukat megtartva lesüllyedtek, a korabeli tengerpartok magasabban vannak, a jelenlegi szárazulatok selfjeként, de jól láthatók még a folyómedrek , amelyeknek tölcsér-, vagy deltatorkolata is felfedezhető. A volt tengerek aljzata pedig kiemelkedett, magába zárva az elpusztult tengeri élőlények vázát, lenyomatát. Ezért vannak a mészkövekben kagylók, csigák, stb volt élőlények maradványai, vagy egészében, tömegesen is, amely üledékes kőzeteket több helyen is áttört a vulkáni tevékenység, lásd: Elveszett nemzetek titkai.