Ásványok

Az ásványok is a teremtett világ részei, annak ellenére, hogy élettelenek. Kémiai összetételük szerint más és más kristályrendszerben jelennek meg, olykor kettőben is, de az megfigyelhető, hogy az adott kristályosodási törvényszerűségek határain belül történik mindez. A kalcit (CaCo3) például kristályosodik trigonális és rombos rendszerben, de szabályos, vagy hexagonális rendszerben nem fog kristályosodni, mert anyagi összetételének megfelelően ez az ő törvénye. A ásványok még mai formájukban is gyönyörű szépek, pedig természetes keletkezésű kristályainak lapjai a kristályosodási körülmények miatt vagy tökéletlenek, vagy egymást gátolták a növekedésben, vagy átnőttek egymáson. Gyakran kopott, karcos, vagy kissé mállott. Sok esetben az ember által megcsiszolt változatok szebbek, mint az eredeti, természetes megjelenésűek.
Milyen szépek lehettek a teremtés idején a drágakövek, a fél drága kövek és a többi is mind. Lapjaik szépen felnőtt kristályok voltak, csodálatos színekben pompáztak, és ragyogtak a tisztaságtól! Nem voltak karcosak, vagy torz alakúak, és úgy hevertek a földön, mint ma a kavicsok. Az is lehet, hogy díszítő elemei voltak az Éden kertjének.
A Biblia két helyen foglalkozik ásványokkal. Egyik hely: Lucifer ékköveinek leírása Ezékiel 28, 13-ban: "Édenben, Isten kertjében voltál; rakva valál mindenféle drágakövekkel: karniollal, topázzal és jáspissal, társiskővel és onixxal, berillussal, zafirral, gránáttal és smaragddal; és karikáid mesterkézzel és mélyedéseid aranyból készültek ama napon, melyen teremtetél." A másik hely a Jelenések könyvében az Új Jeruzsálem építőköveinek leírása: "És kőfalának rakása jáspisból vala; a város pedig tiszta arany, tiszta üveghez hasonló. És a város kőfalának alapjai ékesítve valának mindenféle drágakövekkel. Az első alap jáspis; a második zafir; a harmadik kálczédon; a negyedik smaragd; Az ötödik sárdonix; a hatodik sárdius; a hetedik krizolitus; a nyolczadik berillus; a kilenczedik topáz; a tizedik krisopráz; a tizenegyedik jáczint; a tizenkettedik amethist. A tizenkét kapu pedig tizenkét gyöngy; minden egyes kapu egy-egy gyöngyből vala; és a város utczája tiszta arany, olyan mint az átlátszó üveg." (Jel 21,18-21)
A mai ásványok láttán talán még el tudjuk képzelni valamelyest, hogy milyen lehet, még mielőtt megláthatnánk saját szemeinkkel. Hiszem, hogy egyszer az is bekövetkezik...

Oldalak

Feliratkozás Ásványok csatornájára