Természeti erők

Kezdetben a teremtett világ teljes nyugalomban volt, működésének fizikai megnyilvánulásai a bűneset előtt oly mértékben szelídek voltak, hogy az élőlények számára a teljes biztonságot jelentette a környezetük, mert minden, amit teremtett Isten, az „ímé igen jó” volt. A bűnesetet követő özönvíz alkalmával megrepedezett a földkéreg, feltörtek a mélység vizének forrásai, megindult a vulkáni tevékenység a repedések nyomán, a lemeztektonika néven ismert kéregmozgások, hatalmas tengerek és óceánok születtek, mélybe rejtve az özönvíz előtt élő emberiség nyomait, akiknek szívük minden gondolata és alkotása is szüntelen csak gonosz volt. Hatalmas hegyláncok emelkedtek ki a mélységből, és a Föld arculata teljesen megváltozott. Napjainkra vulkánkitörések, tornádók, tengeráradások (cunami), földrengések, hurrikánok, viharok, sár- és hólavinák, szélsőséges időjárási viszonyok nehezítik az ember életét. Sok olyan hely keletkezett a világon, amely nem alkalmas az emberi életre, még átmeneti tartózkodásra sem: sivatagok, óceánok mélye, Magas hegyek csúcsai, a föld mélye (barlangok, bányák), sarkvidéki területek, magas légkör. Sokan az életüket kockáztatják ezeknek a helyeknek a felkeresésével. Csak tisztelettel tekinthetünk a természeti erőkre és működésükre. Ha képes lenne az emberiség összhangban élni a természettel, talán kevesebb veszélyt jelentene számára. Gondolok például a lepusztított hegyoldalakra, amelyek a továbbiakban már nem képesek megtartani a csapadékvizet, hanem a humuszrétegből sárlavina lesz, amely településeket mos el. Az emberi tevékenység természetre kiható káros volta megsokasodik, amint az emberiség is megsokasodik a Földön. Jézus így beszélt erről a Máté evangéliumának 24-dik fejezetében: "Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről: meglássátok, hogy meg ne rémüljetek; mert mindezeknek meg kell lenniük. De még ez nem itt a vég. Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lesznek éhségek és döghalálok, és földindulások mindenfelé. Mind ez pedig a sok nyomorúságnak kezdete." (Máté 24:6-8)

Oldalak

Feliratkozás Természeti erők csatornájára